Kailangan Mo Ba ang Iyong Una at/o Pangalawang (mga) Pampasiglang Tseke?

Karamihan ng mga taga-Illinois ay kwalipikado para sa mga pampasiglang tseke mula sa pamahalaang pederal. Kahit na wala kang kita maaari kang maging kwalipikado, pero maaaring may kailangan kang gawin para matanggap mo ang iyong mga tseke.

Ang unang ikot ng mga pampasiglang tseke ay naaprubahan noong Marso ng 2020 at nagkakahalaga ng hanggang $1,200 bawat tao ($2,400 para sa mag-asawa) at $500 para sa bawat kwalipikadong umaasa na wala pang edad na 17.

Ang ikalawang ikot ng mga pampasiglang tseke ay naaprubahan noong Disyembre ng 2020 at nagkakahalaga ng hanggang $600 bawat tao ($1,200 para sa mag-asawa) at $600 para sa bawat kwalipikadong umaasa na wala pang edad na 17.

Stacked bill with question mark icon

Ano ang kailangan kong gawin upang makuha ko ang aking una at pangalawang pampasiglang tseke?

Hakbang 1: Suriin ang pagiging kwalipikado

Hakbang 2: Tiyakin mong hindi pa naipadala ng IRS ang iyong (mga) tseke

Hakbang 3: Ihain ang iyong mga buwis para sa 2020 para matanggap ang pera na kwalipikado ka, kahit na wala kang kita. Maaaring kwalipikado ka sa libu-libong dolyar mula sa iyong mga pampasiglang tseke, kasama ang Kredito sa Buwis ng Kita at Kredito sa Buwis sa Bata kung kwalipikado ka.

Alamin ang higit pa sa ibaba.

Tip ng Pro: Ang paghain ng mga buwis sa elektronikong paraan at pagdagdag sa numero ng iyong account sa bangko ay makakatulong na mas mapabilis ang pagtanggap mo sa iyong tseke. Matuto nang higit pa tungkol sa ligtas, abot-kaya na mga account ng bangko sa pamamagitan ng Bank On.

Banking Institution icon with dollar sign

Tanggapin ang iyong pampasiglang tseke nang mas mabilis gamit ang direktang pagdeposito.

Banking Institution icon with dollar sign

Ang paghihintay ng tseke sa pamamagitan ng koreo ay maaaring tumagal ng maraming linggo. Ang paglalagay ng account sa bangko para sa direktang pagdeposito ay maaaring makatulong na mapabilis ang proseso. Kung mayroon kang account sa bangko o prepaid debit card at hindi pa natanggap ang iyong pampasiglang tseke, maaari kang maglagay ng iyong impormasyon para sa direktang pagdeposito sa iyong tax return para sa 2020.

Nag-aalok ang mga lokal na bangko ng mas mura, ligtas na mga account para sa mga taong nangangailangan ng bank account sa pamamagitan ng Bank On. Maaari kang mag-apply online. Alamin kung paano kumuha ng Bank On account o kung ano ang gagawin kung hindi ka makakakuha ng account dito.

Blue house icon with map marker

Kung lumipat ka mula noong huli kang nag-file ng buwis.

Blue house icon with map marker

Kung lumipat ka mula nang maghain ka ng iyong mga buwis para sa 2019 o 2020

Kung lumipat ka mula nang maghain ka ng iyong mga buwis para sa 2020 o 2019 ngunit nasa IRS ang impormasyon ng iyong account sa bangko para sa iyong refund, dapat ay makakuha ka pa rin ng direktang pagdeposito sa iyong account.

Kung wala sa IRS ang iyong account sa bangko at lumipat ka, maaaring mapunta sa maling lugar ang iyong papel na tseke. Tiyaking baguhin mo ang iyong address sa Serbisyo ng U.S. Postal.

Mga Madalas Itanong

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top