Mag-ingat sa Coronavirus at Mga Scam sa Buwis

Computer illustration with red warning icon

Sinusubukan ng mga scam artist na kunin ang bayad ng mga tao. Alamin kung paano kilalanin ang mga scam artist sa mga tip na ito.

Computer illustration with red warning icon
  • Mag-ingat sa mga email na may mga link na nagsasabing mayroong espesyal na impormasyon kaugnay sa pampasigla o stimulus.
  • Ang IRS ay hindi hihingi ng personal na impormasyon o bayad mula sa iyo sa pamamagitan ng pagtawag, pag-email, o pag-text sa iyo.
  • Tandaan, ang IRS ay hindi kailanman magbabanta na magpatupad ng batas nang walang apela.
  • Huwag buksan ang mga hindi inaasahang email na mukhang nagmula sa IRS.
  • Hindi lahat ng mga naghahanda ng buwis ay matapat. Humingi ng tulong sa paghahanap ng isang kagalang-galang na naghahanda ng buwis gamit ang Direktoryo ng Tagahanda ng IRS
  • Hindi tatawag o magpapadala ng email na nag-aalok ng mga gawad ang IRS, Social Service Administration, o U.S. Treasury bilang kapalit ng personal na impormasyon, paunang bayad, o mga gift card.
  • Kung inaasahan mong dumating ang iyong stimulus check sa koreo at hindi sa iyong bank account, magkaroon ng kamalayan na maaaring dumating ang tseke bilang debit card sa koreo. Ang debit card, na tinatawag na Kard para sa Epekto ng Ekonomiya, ay ipapadalang nasa puting sobre na malinaw na nagpapakita sa selyo ng Departamento ng Pananalapi ng US. Taglay nito ang pangalan ng Visa sa harap ng Kard at ang nagbigay na bangko, MetaBank®, N.A., sa likod ng kard. Suriin ito Papel ng impormasyon sa Kard sa Epekto ng Ekonomiya para sa mga tip sa kung paano ito gamitin nang walang bayad.

Protektahan ang Iyong Sarili at Alamin ang Iyong mga Karapatan!

Isang listahan ng mga karaniwang scam na iiwasan https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts.

Alamin kung paano matukoy ang IRS mula sa mga scammer dito https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts.

Mga taga Chicago: Kung nagbabayad ka ng isang tao upang gawin ang iyong mga buwis, tandaan na mayroon kang mga karapatan bilang isang mamimili - suriin ito Bill of Rights ng Konsumer mula sa Lungsod ng Chicago

Ang impormasyon tungkol sa kung paano maprotektahan ang iyong sarili sa pananalapi ay makukuha mula sa Kagawaran ng Proteksyon ng Konsumer sa Pananalapi: https://www.consumerfinance.gov/coronavirus/#scam

Dagdagan ang nalalaman sa pamamagitan ng pagbasa sa IRS' Taxpayer Bill of Rights

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top