Mag-ingat sa Coronavirus at sa mga Scam sa Buwis

Computer illustration with red warning icon

Sinusubukan ng mga scam artist na kunin ang mga bayad ng mga tao. Alamin kung paano makikilala ang mga ito.

Computer illustration with red warning icon
  • Mag-ingat sa mga email na may mga link na nagsasabing mayroong espesyal na impormasyon kaugnay sa pampasigla o stimulus.
  • Ang IRS ay hindi hihingi ng personal na impormasyon o bayad mula sa iyo sa pamamagitan ng pagtawag, pag-email, o pag-text sa iyo.
  • Tandaan, ang IRS ay hindi kailanman magbabanta na magpatupad ng batas nang walang apela.
  • Huwag buksan ang mga hindi inaasahang email na mukhang nagmula sa IRS.
  • Hindi lahat ng mga naghahanda ng buwis ay matapat. Humingi ng tulong sa paghahanap ng isang kagalang-galang na naghahanda ng buwis gamit ang Direktoryo ng Tagahanda ng IRS

Protektahan ang Iyong Sarili at Alamin ang Iyong mga Karapatan!

Dagdagan ang nalalaman sa pamamagitan ng pagbasa sa IRS' Taxpayer Bill of Rights

Mga taga Chicago: Kung nagbabayad ka ng isang tao upang gawin ang iyong mga buwis, tandaan na mayroon kang mga karapatan bilang isang mamimili - suriin ito Bill of Rights ng Konsumer mula sa Lungsod ng Chicago

Ang impormasyon tungkol sa kung paano maprotektahan ang iyong sarili sa pananalapi ay makukuha mula sa Kagawaran ng Proteksyon ng Konsumer sa Pananalapi: https://www.consumerfinance.gov/coronavirus/#scam

Isang listahan ng mga karaniwang scam na iiwasan https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts.

Alamin kung paano matukoy ang IRS mula sa mga scammer dito https://www.irs.gov/newsroom/tax-scams-consumer-alerts.

Scroll to Top