Stimulus Check FAQs

Have you had any problems getting your stimulus check or using the IRS website? Let us know so we can ask the IRS to make improvements. Use this 3-question webform to share your story.

Who is eligible to receive a stimulus check?

Mga mamamayan ng U.S. o mga dayuhan na residente na:

 • May balidong Numero ng Social Security
 • Hindi maituturing na umaasa sa isang nagbabayad ng buwis, at
 • May naiangkop na gross na kita sa ilalim ng:
  • $75,000 para sa mga indibidwal
  • $112,500 para sa mga indibidwal na naghahain ng mga buwis bilang pinuno ng sambahayan
  • $150,000 para sa mga mag-asawa na nagsusumite ng mga joint tax return.

Makakatanggap ang mga nagbabayad ng buwis ng isang pinababang bayad kung ang kanilang naiangkop na gross na kita ay nasa pagitan ng:

 • $75,000 at $99,000 kung ang kanilang katayuan sa paghahain ay solo o mag-asawa na naghahain nang hiwalay
 • $112,500 at $136,500 para sa mga indibidwal na naghahain bilang pinuno ng sambahayan
 • $150,000 at $198,000 para sa mga mag-asawang naghahain nang magkasama

Ang halaga ng nabawasang bayad ay batay sa partikular na naiangkop na kita ng nagbabayad ng buwis.

Ang mga hindi kumikita nang sapat na pera upang maghain ng tax return ay karapat-dapat din. Kasama dito ang mga taong tumatanggap ng pagreretiro ng Social Security, may kapansanan (SSDI), mga benepisyo ng nabalo o naulila, Suplementong Panseguridad na Kita (Supplemental Security Income, SSI), mga benepisyo ng mga beterano, o mga benepisyo sa Railroad Retirement.

Sa kasamaang-palad, kung walang Social Security Number ang isa sa mag-asawa, ang kaniyang asawa ay hindi kwalipikado para sa tsekeng pampasigla, maliban kung ang isa sa inyo ay nasa US Armed Forces.

Ano ang naiangkop na gross na kita?

Ang naiangkop na gross na kita ay isang numero na makikita sa iyong tax return (Linya 8b ng 1040 form ng buwis). Ito ang pera na natanggap mo (sahod, suporta sa bata, interes, atbp.) na kakaltasan ng ilang mga partikular na halaga, tulad ng interes sa pautang ng mag-aaral o alimony.

How do I get my stimulus check?

Gagamit ang IRS ng impormasyon mula sa iyong 2019 o 2018 na tax return upang makalkula ang halaga ng iyong bayad. Ang mga bayad ay idedeposito nang direkta sa parehong account ng bangko na ginamit para sa iyong tax return. Ang IRS ay magpapadala ng isang tsekeng papel o prepaid na debit card sa mga naghahain ng buwis na hindi nagbigay ng numero ng account ng bangko nang naghain sila ng mga buwis.

People receiving Social Security (retirement, survivors, and disability), veterans benefits, Supplemental Security Income (SSI), or Railroad Retirement benefits will receive the payment automatically and are not required to file a tax return to receive payment. If you haven't yet received your stimulus check, the IRS is now requesting that you use their website sa hindi naghain para hilingin ang iyong tseke bago sumapit ang Oktubre 15!!

If you have not filed taxes or do not need to file taxes, you can use the Tax Help page to figure out what to do next. You may want to get a bank account first to get a direct deposit check directly to your account. Paper checks could take up to five months.

When will I get my stimulus check?

The IRS started making payments the week of April 13th. The government is trying to get payments out as quickly as possible. People with bank account information already on file with the IRS will receive their payments fastest. But, paper checks may take up to five months.

If you have not filed taxes for 2019 yet, the deadline was extended until July 15th. If you do not owe the IRS or the State of Illinois any taxes, you can file taxes after the July 15 filing deadline without a penalty. You have until October 15, 2020, to submit tax returns to get a stimulus payment by the end of 2020. 

Those who don't need to file taxes also have until October 15, 2020 to submit their information to the IRS using the non-filer site in order to get their stimulus payments by the end of 2020.

For both tax filers and non-tax filers, entering bank account information for direct deposit will allow you to get your payment much more quickly. Otherwise, you may have to wait up to five months for a paper check.

Use the IRS Get My Payment app to check the status of your payment. You will be asked to click okay to confirm that you are an authorized user. Information is updated every 24 hours, so you can check again the next day if information is not available.

How do I know if my payment has been sent?

Use the IRS Get My Payment app to check the status of your payment. You'll be asked to click okay to confirm that you are an authorized user. Some people have had to check daily to get updated information.

Paano kung wala akong kita?

You are still eligible for a payment. If you have not filed taxes in the last two years, you need to submit your information on the IRS non-filer site to receive your payment. This website will take you through the process of creating a basic $0 tax return.

Before you fill out the IRS Non-filer portal, please have these items ready:

 • Cell phone that can receive texts
 • Buong pangalan
 • Petsa ng kapanganaka
 • Valid Social Security Number
 • Kasalukuyang address para sa koreo
 • Email address
 • Makatanggap ng mga text Kung may taong maaaring magsabi na ikaw ay isang dependiente (oo o hindi)
 • Identity Protection Personal Identification Number (IP PIN) you received from the IRS earlier this year, if you have one. This IP PIN would have been sent in a letter from the IRS*
 • Adjusted Gross Income or Signature PIN Number for 2018
 • Driver’s license or State ID number, issue date and expiration date
 • Bank account/routing numbers, cash app account and routing numbers, or mailing address to receive check
 • Optional: You may be asked to confirm the amounts of past loans to verify your identity

Para sa bawat dependienteng bata na sinusuportahan mo na wala pang edad na 17:

 • Pangalan
 • Numero ng Social Security o Numero ng Pagkakilanlan ng Adopsyon na
 • Nagbabayad ng Buwis Kaugnayan sa iyo o sa iyong asawa

*Only necessary in some cases.

Mayroong walang numero ng Social Security sa aking tax return.

Sa kasamaang palad, ang mga indibidwal na walang dokumento o walang Numero sa Social Security ay hindi karapat-dapat. Kung may sinuman sa iyong tax return ang walang numero sa Social Security o mayroong Indibidwal na Numero ng Pagkakakilanlan ng Nagbabayad ng Buwis (ITIN), hindi ka karapat-dapat kung gayon para sa isang Bayad para sa Epektong Pang-ekonomiya kahit na ikaw, ang iyong asawa, o sino pa man sa pagbabalik ay may balidong mga Numero sa Social Security.

Ang Lungsod ng Chicago, Open Society Foundation, at The Resurrections Project ay bumuo ng Chicago Resiliency Fund para sa mga tao na hindi kwalipikado para sa mga pampasiglang tseke o mga stimulus check. Maaari kang makatanggap ng $1,000 mula sa pondo kung nakatira ka sa Chicago. Maaari mong tingnan ang web page ng pondo upang malaman mo kung kailan sila tatanggap ng mga aplikasyon. Mabilis maubos ang pera kaya kakailanganin mong balikan sa ibang pagkakataon ang site upang malaman kung kailan sila muling tatanggap ng mga aplikasyon.

Para sa higit pang mga sanggunian, tingnan ang Koalisyon ng Illinois para sa mga Karapatan ng Migrante at Refugee pahina ng mga sanggunian para sa COVID-19.

Paano kung nagbabayad ako ng suporta sa bata? Makakatanggap ba ako ng bayad?

You can still receive a payment. However, child support debt will be taken out of your payment.

Are college students eligible for payments?

College students who are not considered dependents are eligible. Generally, college students who are under 24, attend full-time, and receive significant financial support from their parents are considered dependents. These students are not eligible.

I am currently or was recently incarcerated. Am I eligible?

Individuals who are currently incarcerated are not eligible for the stimulus payments. 

Previous incarceration does not change eligibility. If you filed taxes in 2018 or 2019, have a Social Security Number, and your income is below the guidelines, you will receive a payment. If you did not need to file taxes you may still receive your payment by submitting your information on the IRS non-filer site. To receive your payment faster, file your taxes electronically and enter bank account information when you file.

If you didn't file taxes but should have, you will receive your payment once you file. If you are not sure if you need to file, find out here. You can get a safe, affordable bank account online through BankOn on our Banking Info page. Sharing bank direct deposit information on the IRS forms will help you get your payment faster.

To find information on how to get help filing taxes, visit Ladder Up’s website and sign up for their e-newsletter.

If you filed in 2018 but have moved and the IRS doesn’t have your bank information, file your 2019 taxes to update the information. Also be sure to change your address with the U.S. Postal Service. If you filed for 2019 but have moved, there is not currently an option to update your address.

If you don’t need to file for 2019, use the IRS non-filer site to register for your payment.

Information you will need to have ready when you use the Non-Filer website:

 • Buong pangalan
 • Kasalukuyang address para sa koreo
 • Email address
 • Petsa ng kapanganaka
 • Balidong Numero ng Social Security
 • Bank account number, routing number, and type of account (checking or savings), if you have one. If you do not have one you will receive a paper check in the mail.
 • Identity Protection Personal Identification Number (IP PIN) you received from the IRS earlier this year, if you have one. This IP PIN would have been sent in a letter from the IRS.
 • Driver’s license or state-issued ID, if you have one

Para sa bawat dependienteng bata na sinusuportahan mo na wala pang edad na 17:

 • Pangalan
 • Social Security number or Adoption Taxpayer Identification Number
 • Nagbabayad ng Buwis Kaugnayan sa iyo o sa iyong asawa

Will this impact my public benefits like food stamps or TANF?

Hindi. Tulad ng anumang tax refund, hindi ibibilang ang mga bayad na ito sa iyong pagiging karapat-dapat para sa pagtanggap ng mga pampublikong benepisyo. Hindi rin makakaapekto ang bayad sa mga halaga ng iyong benepisyo.

What do I need to have ready before I use the IRS Non-filer website?

Before you fill out the IRS Non-filer portal, please have these items ready:

 • Cell phone that can receive texts
 • Buong pangalan
 • Petsa ng kapanganaka
 • Valid Social Security Number
 • Kasalukuyang address para sa koreo
 • Email address
 • Makatanggap ng mga text Kung may taong maaaring magsabi na ikaw ay isang dependiente (oo o hindi)
 • Identity Protection Personal Identification Number (IP PIN) you received from the IRS earlier this year, if you have one. This IP PIN would have been sent in a letter from the IRS*
 • Adjusted Gross Income or Signature PIN Number for 2018
 • Driver’s license or State ID number, issue date and expiration date
 • Bank account/routing numbers, cash app account and routing numbers, or mailing address to receive check
 • Optional: You may be asked to confirm the amounts of past loans to verify your identity

Para sa bawat dependienteng bata na sinusuportahan mo na wala pang edad na 17:

 • Pangalan
 • Numero ng Social Security o Numero ng Pagkakilanlan ng Adopsyon na
 • Nagbabayad ng Buwis Kaugnayan sa iyo o sa iyong asawa

*Only necessary in some cases.

What if the payment is sent to the wrong bank account?

If the bank account that the IRS is depositing the stimulus payment into is now closed, the bank will reject the deposit. The IRS will then mail a paper check to the address it has on file for you.

If you have moved since you last filed a return with the IRS, you'll need to make sure the United States Postal Service (USPS) forwards your mail to the right address.: Change Your Address with USPS to make sure you receive your stimulus check at your current address.

Also, you can attempt to track your stimulus check using the USPS Informed Delivery tool.

What if my payment check is being mailed to the wrong address?

If you have moved since you last filed a return with the IRS, you'll need to make sure the United States Postal Service (USPS) has your current address. Change Your Address with USPS so they can forward your mail to the correct address.

Also, you can attempt to track your stimulus check using the USPS Informed Delivery tool.

 

Ginagamit ko ang app na Get My Payment, ngunit nakakakuha ako ng mensahe na "Hindi Available ang Katayuan ng Pagbabayad". Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon?

Ayon IRS, may ilang mga kadahilanan kung bakit mo nakikita ang mensaheng ito:

 • Kinakailangang maghain ka ng tax return, ngunit:
  • Hindi pa nakumpleto ng IRS ang pagproseso sa iyong 2019 return
  • Wala pa sa aplikasyon ang iyong datos; nagtatrabaho ang IRS sa pagdaragdag ng higit pang datos upang mapayagan ang higit pang mga tao na gamitin ito
 • Hindi ka karaniwang naghahain ng return, at ginamit mo ang IRS non-filer site ngunit hindi pa naproseso ng IRS ang iyong entry
 • Hindi ka karapat-dapat para sa isang bayad 

Tandaan, ang IRS ay hindi nagpoproseso ng papel na tax return ngayon. Kaya, kung inihain mo ang iyong tax return kamakailan sa pamamagitan ng koreo, mas matatagalan ang IRS kaysa sa karaniwan sa pagproseso ng return.

 

Ginagamit ko ang Get My Payment app, ngunit nakakakuha ako ng mensaheng "Mangyaring Subukan Muli Mamaya". Ano ang magagawa ko?

Ayon sa IRS, ang dahilan kung bakit ka nai-lock sa loob ng 24 na oras ay maaaring:

 • Ang impormasyong naipasok mo ay hindi tumutugma sa mga talaan ng IRS. Para sa mga kadahilanang pangseguridad, nililimitahan ng IRS ang bawat gumagamit sa tatlong nabigong mga pagtatangka sa 24-oras na panahon.
 • Limang beses mo nang na-access ang system sa loob ng 24 na oras. Pinapayagan ng IRS ang bawat gumagamit ng 5 pag-login sa bawat araw upang matiyak na hindi mapuspos ang kanilang system ng napakaraming kahilingan.

Magagawa mong ma-access ang application pagkatapos ng 24 na oras. Huwag makipag-ugnayan sa IRS para sa tulong sa isang pagka-lockout. Matatanggal lamang ang pagka-lockout pagkatapos ng 24 na oras.

What should I do if my stimulus payment is the wrong number?

There are a few reasons why your stimulus payment could be lower than what you expected. Some are included below: 

 • If you haven’t filed your 2019 tax return or the IRS hasn’t finished reviewing your 2019 return, your payment will be based on your 2018 tax return. If you earned more money or had fewer dependents in 2018, your payment may be lower. 
 • In order to receive $500 per eligible dependent, the dependent must be under the age of 17 and meet other qualifications. 
 • Past-due child support can be taken out of the stimulus payment.

The IRS released more information here.

If you are eligible for more than what you received, remember that you may be able to claim missing amounts when you file your 2020 tax return.

Ginagamit ko ang site ng IRS non-filer ngunit nakakakuha ako ng isang mensaheng error tungkol sa isang nawawalang IP PIN. Ano ang gagawin ko?

Kung nakatanggap ka ng isang IP PIN, kailangan mong ipasok ito upang maisumite ang iyong impormasyon sa site ng IRS non-filer. Subukang hanapin ang liham na ipinadala sa iyo ng IRS na naglalaman ng iyong 6-na-digit na Identity Protection PIN (IP PIN). Kung hindi mo mahanap ang liham na iyon, subukang i-retrieve ang iyong IP PIN online sa website ng IRSK. Sa kasamaang palad, ang IRS ay hindi tumatanggap ng tawag kaugnay dito sa oras na ito.

Paano kung ang aking stimulus check ay magiging saradong account?

Kung ang stimulus check ay idedeposito sa hindi balido o saradong bank account, tatanggihan ng bangko ang deposito. Pagkatapos ay ipapadala ng IRS ang iyong bayad sa lalong madaling panahon sa address na mayroon ito sa file para sa iyo. Ang IRS Get My Payment app ay maa-update upang ipakita ang petsa na ang iyong bayad ay ipapadala. Karaniwan, aabutin ng 14 na araw upang matanggap ang bayad. Inilahadng IRS na walang kinakailangang aksyon sa iyong bahagi upang matiyak na muling ibigay ang pagbabayad.

Pinagmulan: https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment-frequently-asked-questions#bank

Saan nagmumula ang stimulus check?

Ang Treasury ng US ay naglalabas ng stimulus check.

Ang ilang mga tseke ng stimulus ay inisyu sa isang prepaid debit card na tinatawag na Economic Impact Payment Card. Kung nakatanggap ka ng isang Economic Impact Payment Card, manggagaling ito sa koreo sa isang simpleng sobre mula sa “Money Network Cardholder Services.” Ang pangalan ng Visa ay lalabas sa harap ng Card; ang likod ng Card ay may pangalan ng naglalabas na bangko, MetaBank®, N.A. Maaari mong bisitahin ang https://www.eipcard.com/ para sa karagdagang impormasyon.

Czy dostanę czek stymulacyjny na karcie Emerald?

Ayon sa H&R Block, parang matatanggap mo ang iyong stimulus check sa iyong Emerald Card. Para sa mas detalyadong mga katanungan, inirerekumenda namin na direktang pakikipag-ugnayan sa H&R Block: https://www.hrblock.com/support/

Scroll to Top