Potrzebujesz pierwszego i/lub drugiego czeku stymulacyjnego?

Większość mieszkańców stanu Illinois kwalifikuje się na czeki stymulacyjne od rządu federalnego. Możliwe, że kwalifikujesz się nawet, jeśli nie masz żadnego dochodu, ale może być konieczne podjęcie przez Ciebie pewnych kroków, aby je otrzymać.

Pierwsza tura czeków stymulacyjnych została zaaprobowana w marcu 2020 r., a czek opiewał na maksymalnie 1 200 dol. na osobę (2 400 dol. na małżeństwo) oraz 500 dol. na każde kwalifikujące się dziecko do lat 17.

Druga tura czeków stymulacyjnych została zaaprobowana w grudniu 2020, a czek opiewał na maksymalnie 600 dol. na osobę (1 200 dol. na małżeństwo) oraz 600 dol. na każde kwalifikujące się dziecko do lat 17.

Stacked bill with question mark icon

Co muszę zrobić, aby ubiegać się o pierwszy i drugi czek stymulacyjny?

Krok 1: Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Krok 2: Upewnij się, czy IRS nie wysłał już do Ciebie czeku/czeków

Krok 3: Złóż zeznanie podatkowe za rok 2020, aby otrzymać należne Ci pieniądze, nawet jeśli nie masz dochodu. Możesz się kwalifikować na tysiące dolarów w czekach stymulacyjnych, w dodatku do ulg podatkowych z tytułu uzyskanego dochodu „Earned Income Tax Credit” i z tytułu posiadania dziecka „Child Tax Credit”, jeśli Ci przysługują.

Dowiedz się więcej poniżej.

Dobra wskazówka: Rozliczanie podatków drogą elektroniczną oraz podanie numeru swojego konta bankowego pomoże Ci szybciej otrzymać czek. Dowiedz się więcej na temat bezpiecznych i dostępnych cenowo kont bankowych w ramach Bank On.

Banking Institution icon with dollar sign

Otrzymuj szybciej swój czek bodźców dzięki bezpośredniej wpłacie.

Banking Institution icon with dollar sign

Otrzymasz szybciej czek stymulacyjny, jeśli masz możliwość przelewów bezpośrednich na konto.

Lokalne banki oferują osobom bez kont bezpieczne konta bankowe z niskimi opłatami w ramach programu Bank On. Można złożyć aplikację przez Internet. Dowiedz się tutaj, jak otworzyć konto w ramach Bank On lub co zrobić, jeśli nie możesz otworzyć konta.

Blue house icon with map marker

Jeśli przeniosłeś się od czasu ostatniego rozliczenia podatków.

Blue house icon with map marker

Jeżeli przeprowadziłeś/-aś się od czasu złożenia zeznania podatkowego za rok 2019 lub 2020.

Jeżeli przeprowadziłeś/-aś się od czasu złożenia zeznania podatkowego za rok 2019 lub 2020, a IRS posiada dane Twojego konta bankowego dla przesłania zwrotu podatków, powinieneś/-aś otrzymać przelew bezpośredni na konto.

Jeśli IRS nie posiada w aktach numeru Twojego konta i przeprowadziłeś/-aś się, Twój czek papierowy może zostać wysłany pod zły adres. Upewnij się, żeby zmienić swój adres na poczcie U.S. Postal Service.

Często zadawane pytania

Kto się kwalifikuje, aby otrzymać czek stymulacyjny w turze 1 i turze 2?

Obywatele USA lub obcokrajowcy-rezydenci, którzy:

 • Posiadają ważny numer Social Security,
 • Nie mogą być podani przez innego podatnika jako osoby na jego utrzymaniu w roku 2020 oraz
 • Mają skorygowany dochód brutto* za rok 2020 w maksymalnej wysokości:
  • 75 000 dol. dla osób indywidualnych rozliczających się samodzielnie lub małżonków rozliczających się samodzielnie
  • 112 500 dol. dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
  • 150 000 dla małżonków rozliczających podatki wspólnie lub osób indywidualnych rozliczających się jako kwalifikujący się wdowcy lub wdowy
 • Podatnicy mogą otrzymać obniżoną kwotę płatności, jeśli ich skorygowany dochód brutto za rok 2020 mieści się w poniżej podanych granicach:
  • 75 001 – 99 000 dla osób indywidualnych rozliczających się samodzielnie lub małżonków rozliczających się samodzielnie
  • 112 501 – 136 500 dol. dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
  • 150 001 – 198 000 dol. dla małżonków rozliczających podatki wspólnie lub osób indywidualnych rozliczających się jako kwalifikujący się wdowcy lub wdowy

Możesz otrzymać czek stymulacyjny, nawet jeśli Twoje zarobki są zbyt niskie, aby składać zeznanie podatkowe. Dotyczy to osób, które pobierały emeryturę Social Security, zasiłek z tytułu niepełnosprawności (SSDI), rentę rodzinną, uzupełniającą zapomogę rządową „Supplemental Security Income” (SSI), świadczenia dla weteranów lub emeryturę kolejową.

Nowość! W przypadku małżonków, gdy tylko jedno z nich posiada numer Social Security, małżonek z numerem Social Security kwalifikuje się obecnie na czeki stymulacyjne z tury 1 i 2.

Przebywanie w więzieniu nie oznacza braku kwalifikacji na płatności.

* Co to jest skorygowany dochód brutto?

Skorygowany dochód brutto jest kwotą podaną na zeznaniu podatkowym (wiersz 11 na formularzu podatkowym nr 1040 za rok 2020). Jest to otrzymywana przez Ciebie kwota (zarobki, alimenty, odsetki itp.) pozostała po odjęciu niektórych określonych kosztów, jak np. odsetek pożyczki studenckiej lub alimentów na współmałżonka.

Skąd mogę wiedzieć, czy ktoś inny może mnie podać jako osobę na utrzymaniu w swoim zeznaniu podatkowym?

Jeśli w roku 2020, zapewniałeś/-aś sobie ponad połowę swojego własnego utrzymania, nikt inny nie może Ciebie podać jako osoby na utrzymaniu w zeznaniu podatkowym za rok 2020.

Kiedy podatnik zgłasza kogoś w swoim zeznaniu podatkowym, oświadcza tym samym, że zapewnił ponad połowę utrzymania tej osobie.

Jeśli ktoś podał Ciebie w swoim zeznaniu podatkowym jako osobę na utrzymaniu niezgodnie z prawdą, nie będziesz mógł/mogła złożyć własnego zeznania podatkowego za rok 2020. Podatnik ten będzie musiał poprawić swoje rozliczenie podatkowe i usunąć Ciebie jako osobę na utrzymaniu. Możesz także złożyć własne zeznanie podatkowe za rok 2020, wysyłając je pocztą. Wtedy IRS przyjrzy się dokładnej danej sytuacji, aby ustalić, kto zapewnił ponad połowę Twojego utrzymania w 2020 r.. Mieszkańcy Illinois mogą otrzymać bezpłatną pomoc przy załatwianiu sprawy dotyczącej nieprawdziwego zgłoszenia osoby na utrzymaniu w Ladder Up Tax Clinic – więcej szczegółów znajduje się w tej ulotce. flyer.

Jak mogę sprawdzić status mojego zeznania podatkowego za rok 2020 i zwrotu podatków?

Aby sprawdzić status swojego zeznania podatkowego, możesz skorzystać z narzędzia Where’s My Refund na stronie IRS.

Narzędzie Where’s My Refund można zacząć sprawdzać po upływie:

 • 24 godzin od otrzymania przez IRS Twojego elektronicznie złożonego zeznania podatkowego
 • 4 tygodni od wysłania do IRS pocztą zeznania podatkowego z wersji papierowej

Więcej informacji na temat narzędzia można znaleźć na stronie Mga Madalas Itanong sa Nasaan ang Pagbabalik sa Nagastos Ko page for more information on the tool.

Co się stanie w przypadku, gdy pobierałem/-am tylko świadczenia Social Security lub SSI w 2020 r.?

Jeżeli spełniasz wyżej wymienione kryteria kwalifikacyjne, możesz nadal złożyć zeznanie podatkowe za rok 2020, aby otrzymać brakującą płatność stymulacyjną w formie Recovery Rebate Credit – nie musiałeś/-aś pracować w 2020 r., aby złożyć zeznanie podatkowe za rok 2020.

Co się stanie w przypadku, gdy zalegam z alimentami, podatkami za ubiegłe lata lub mam inne zadłużenia rządowe? Czy otrzymam płatność stymulacyjną?

Kwota Recovery Rebate Credit może być obniżona, w celu spłacenia Twojego długu należnego agencjom rządu federalnego i/lub stanowego. Jedyny wyjątek stanowi zadłużenie podatkowe w związku z brakiem terminowej wpłaty podatków – kwota Recovery Rebate Credit NIE będzie obniżona tak, aby było to traktowane jako spłata zaległych podatków.

Osoba podana w moim zeznaniu podatkowym nie ma numeru Social Security?

W przypadku małżonków, gdy jedno z nich nie posiada ważnego numeru Social Security, małżonek z ważnym numerem Social Security kwalifikuje się na płatność Recovery Rebate Credit.

Jeśli masz na utrzymaniu dziecko w wieku poniżej 17 lat bez ważnego numeru Social Security, nie będzie się to podstawa do zakwalifikowania Cię na płatność w wysokości 500 dol. na osobę na utrzymaniu.

Czy studenci uczelni wyższych kwalifikują się, aby otrzymać Recovery Rebate Credit?

Studenci uczelni wyższych, którzy nie są uważani za osoby na utrzymaniu, kwalifikują się. Ogólnie studenci uczelni wyższych w wieku poniżej 24 lat, którzy studiują w pełnym wymiarze godzin i otrzymują znaczne wsparcie finansowe od rodziców uważani są za osoby pozostające na utrzymaniu. Tacy studenci nie kwalifikują się.

Co się stanie w przypadku przebywania w więzieniu teraz lub uprzednio?

Przebywanie w zakładzie karnym w chwili obecnej lub w przeszłości nie ma wpływu na kwalifikację.

Czy będzie to miało wpływ na moje świadczenia pomocy społecznej jak np. bony żywnościowe lub TANF?

Nie. Podobnie do zwrotu podatków, płatności te nie mają wpływu na kwalifikacje do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. Płatność nie będzie też mieć wpływu na wysokość świadczeń.

Co należy zrobić w przypadku, jeśli przeprowadziłem/-am się od czasu złożenia zeznania podatkowego za rok 2020?

Jeżeli przeprowadziłeś/-aś się od czasu złożenia zeznania podatkowego za rok 2020, a IRS posiada dane Twojego konta bankowego dla przesłania zwrotu podatków, powinieneś/-aś otrzymać przelew bezpośredni na konto.

Jeśli IRS nie posiada w aktach numeru Twojego konta i przeprowadziłeś/-aś się, Twój czek papierowy może zostać wysłany pod zły adres. Upewnij się, żeby zmienić swój adres na poczcie U.S. Postal Service.

Skąd nadejdzie czek stymulacyjny?

Czek wystawia amerykański departament skarbu (US Treasury).

Niektóre czeki stymulacyjne zostały wystawione w formie przedpłaconej karty debetowej o nazwie „Economic Impact Payment Card”. W przypadku, gdy otrzymasz kartę debetową „Economic Impact Payment Card”, będzie ona przysłana pocztą w nieoznakowanej kopercie od adresata: “Money Network Cardholder Services.” Na przodzie karty będzie widniała nazwa karty „Visa”; na odwrocie widoczna będzie nazwa banku, który wydał kartę: MetaBank®, N.A. Więcej informacji można znaleźć na https://www.eipcard.com/ for more information.

Czy osoby zmarłe w roku 2020 kwalifikują się, aby ubiegać się o Recovery Rebate Credit?

Zgon w roku 2020 nie ma wpływu na kwalifikacje do otrzymania Recovery Rebate Credit. Jeśli osoba kwalifikowała się na w/w ulgę podatkową, żyła w dn. 1 stycznia 2020 r., lecz zmarła w roku 2020, kwalifikuje się na taką kwotę stymulacyjną z tury 1 i 2, której nie otrzymała.

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top