Często Zadawane Pytania

Kto się kwalifikuje, aby otrzymać płatność pomocy finansowej Economic Impact Payment?

Obywatele USA oraz legalni rezydenci, którzy:

 • Posiadają ważny numer Social Security,
 • Nie pozostają na utrzymaniu innej osoby ani podatnika, oraz
 • Mają skorygowany dochód brutto poniżej:
  • 75 000 dol. dla osób indywidualnych
  • 112 500 dol. dla osób rozliczających podatki jako głowa gospodarstwa domowego
  • 150 000 dol. dla małżonków rozliczających się wspólnie

Podatnicy otrzymają zredukowaną płatność, jeżeli ich skorygowany dochód brutto mieści się pomiędzy:

 • 75 000 - 99 000 dol. dla podatników rozliczających się jako osoba indywidualna lub małżonkowie rozliczający się osobno
 • 112 500 – 136 500 dol. dol. dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
 • 150 000 – 198 000 dol. dla małżonków rozliczających się wspólnie

Wysokość zredukowanej płatności będzie obliczona na podstawie skorygowanego dochodu brutto danego podatnika.

Osoby, których wysokość zarobków nie wymaga składania zeznania podatkowego także się kwalifikują. Należą do nich osoby otrzymujące świadczenia emerytury Social Security, rentę inwalidzką (SSDI), rentę rodzinną, Uzupełniającą Zapomogę Rządową (Supplemental Security Income – SSI), zasiłek dla weteranów lub emeryturę kolejową (Railroad Retirement).

Niestety w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków nie posiada aktualnego numeru Social Security, drugi współmałżonek nie kwalifikuje się, aby otrzymać czek stymulacyjny, poza sytuacją, gdy jeden z nich jest członkiem Sił Zbrojnych USA.

Czym jest skorygowany dochód brutto (adjusted gross income)?

Skorygowany dochód brutto jest to kwota, którą można odnaleźć na zeznaniu podatkowym (punkt 8b formularza podatkowego 1040). Jest to otrzymana przez Ciebie kwota pieniężna (wypłata, alimenty, oprocentowanie itp.) pomniejszona o określone koszty jak np. oprocentowanie pożyczki studenckiej lub alimenty dla współmałżonka po rozwodzie.

Osoba podana w moim zeznaniu podatkowym nie posiada numeru Social Security.

Niestety osoby nieposiadjące udokumentowanego statusu lub nieposiadające numeru Social Security nie kwalifikują się. Jeżeli osoba podana w Twoim zeznaniu podatkowym nie posiada ważnego numeru Social Security lub posiada Indywidualny Numer Podatnika (ITIN), Ty także nie kwalifikujesz się, aby otrzymać płatność Economic Impact Payment nawet, jeśli, Ty, Twój współmałżonek/-ka lub inna osoba podana w zeznaniu podatkowym posiada ważny numer Social Security.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights COVID-19 resources page.

Używam aplikacji Get My Payment, ale dostaję wiadomość, że status płatności nie jest dostępny (“Payment Status Not Available”). Co to oznacza?

Według IRS, istnieje kilka powodów pojawienia się takiej wiadomości:

Masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe, ale:

  • IRS nie skończył przetwarzać Twojego zeznania za rok 2019
  • Aplikacja nie zawiera Twoich danych; IRS jest w trakcie dodawania większej ilości danych dla większej liczby użytkowników
 • Zwykle nie składasz zeznania podatkowego i skorzystałeś ze strony IRS dla osób niebędących płatnikami (non-filers) lecz IRS nie przetworzył jeszcze Twojego wpisu
 • Nie kwalifikujesz się, aby otrzymać płatność

Pamiętaj, że IRS nie przetwarza obecnie zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej, a zatem jeśli złożyłeś zeznania w takiej formie wysyłając je pocztą, przetworzenie Twojego zeznania podatkowego zajmie IRS dłużej niż zwykle.

Używam aplikacji Get My Payment, ale dostaję wiadomość, aby spróbować później (“Please Try Again Later”). Co mogę zrobić?

Według IRS, Twój dostęp został zablokowany na 24 godziny, ponieważ:

 • Podane przez Ciebie informacje nie zgadzają się z dokumentacją posiadaną przez IRS. Ze względów bezpieczeństwa, IRS pozwala każdemu użytkownikowi na 3 nieudane próby w okresie 24 godzin.
 • Uzyskałeś już 5 razy dostęp do systemu w ciągu 24 godzin. IRS pozwala każdemu użytkownikowi zalogować się 5 razy w okresie 24 godzin, aby uniknąć przeciążenia systemu zbyt dużą ilością zgłoszeń.

Dostęp do aplikacji będzie możliwy po upływie 24 godzin. Nie należy kontaktować się z IRS po pomoc w przypadku zablokowania. Blokada zakończy się po 24 godzinach.

Korzystam ze strony IRS dla osób niebędących płatnikami (non-filers), ale dostaję wiadomość o braku IP PIN. Co mam zrobić?

Jeżeli otrzymałeś/aś kod IP PIN, należy go wpisać, w celu podania swoich informacji na stronie IRS dla osób niebędących płatnikami (non-filers): IRS non-filer site Spróbuj odnaleźć pismo wysłane do Ciebie przez IRS zawierające Twój 6-cyfrowy kod ochrony tożsamości Identity Protection PIN (IP PIN). Jeśli nie możesz znaleźć pisma, spróbuj odzyskać swój kod IP PIN online na stronie IRS. IRS nie przyjmuje obecnie połączeń telefonicznych w tej sprawie.

Czy kwalifikuję się, aby otrzymać czek stymulacyjny?

Znaczna większość mieszkańców Illinois kwalifikuje się, aby otrzymać czek stymulacyjny. Aby otrzymać czek w pełnej wysokości, Twój dochód nie może przekraczać 75 000 dol. dla płatnika - osoby indywidualnej, 112 500 dol. dla płatnika - głowy gospodarstwa domowego i 150 000 dol. dla płatników – małżonków składających wspólnie zeznania podatkowe. Jeżeli pozostajesz na czyimś utrzymaniu, nie kwalifikujesz się.

W przypadku, gdy jedna z osób podanych w zeznaniu podatkowym nie posiada ważnego numeru Social Security Number, nikt w rodzinie nie kwalifikuje się. Dodatkową pomoc można otrzymać na stronie ICIRR z zasobami dotyczącymi COVID: ICIRR.org/immigrant-community-resources.

Jaką kwotę pieniędzy otrzymam?

Jeżeli kwalifikujesz się, aby otrzymać płatność stymulacyjną, otrzymasz maksymalnie 1 200 dol. na siebie (2 400 dol. na parę małżonków). Otrzymasz dodatkowe 500 dol. na każde dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu w wieku poniżej 17 lat.

Kiedy otrzymam płatność?

Rząd stara się wysyłać płatności możliwie jak najszybciej.

Płatności otrzymają najszybciej te osoby, których dane kont bankowych znajdują się już w posiadaniu IRS. Czeki papierowe mogą być dostarczone pocztą w terminie do 5 miesięcy.

Niektóre osoby otrzymają od rządu przedpłaconą kartę debetową. Nie wyrzuć jej! Dowiedz się jak aktywować kartę na: consumerfinance.gov/about-us/blog/economic-impact-payment-prepaid-card.

Można także sprawdzić status swojej płatności na IRS.gov/coronavirus/get-my-paymentNa stronie należy przycisnąć “okay”, aby potwierdzić, że jesteś upoważnionym użytkownikiem. Można sprawdzać status raz na dzień.

W jaki sposób otrzymam płatność?

IRS użyje informacji z Twojego zeznania podatkowego za rok 2019 lub 2018, aby obliczyć kwotę płatności. Płatność zostanie przelana bezpośrednio na to samo konto bankowe, które zostało podane w zeznaniu podatkowym. IRS wyśle czek papierowy lub przedpłaconą kartę debetową do podatników, którzy nie podali numeru konta przy składaniu zeznania podatkowego.

Co się stanie, jeżeli moja płatność będzie wysłana na niewłaściwe konto?

Jeżeli konto jest zamknięte, bank odrzuci płatność. IRS wyśle czek papierowy pod ostatni adres, jaki widnieje w aktach IRS.

Co się stanie w przypadku, gdy nie mam dochodu?

Kwalifikujesz się i tak na otrzymanie płatności. Jednak, jeśli nie składałeś zeznań podatkowych w ostatnich 2 latach, musisz zarejestrować się na stronie IRS dla osób niebędących płatnikami (non-filers): IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here.

Co się stanie w przypadku, gdy płacę alimenty na dziecko? Czy otrzymam płatność?

Możesz otrzymać płatność, ale jeśli zalegasz z alimentami, kwota długu zostanie potrącona z płatności.

Czy będzie to miało wpływ na moje świadczenia pomocy społecznej jak np. bony żywnościowe lub TANF?

Nie. Podobnie do zwrotu podatków, płatności te nie mają wpływu na kwalifikacje do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. Płatność nie będzie też mieć wpływu na wysokość świadczeń.

Co się stanie w przypadku przebywania w więzieniu teraz lub uprzednio?

Osoby, które obecnie przebywają w więzieniu nie kwalifikują się, aby otrzymać czek stymulacyjny. Możesz jednak otrzymać płatność w przypadku przebywania w więzieniu w przeszłości. Jeżeli złożyłeś zeznania podatkowe za rok 2018 lub 2019, posiadasz numer Social Security, a Twój dochód mieści się poniżej limitu dochodowego, otrzymasz płatność.

Czy studenci uczelni wyższych kwalifikują się?

Jeżeli jesteś studentem w pełnym wymiarze godzin, w wieku poniżej 24 lat i pozostajesz w znacznym zakresie na utrzymaniu rodziców, będziesz potraktowany, jako osoba na utrzymaniu. Tacy studenci nie otrzymają czeku stymulacyjnego. Kwalifikują się natomiast studenci w pełnym wymiarze godzin, pokrywający samodzielnie co najmniej połowę swojego utrzymania. Jeżeli stałeś się osobą niezależną finansowo w 2020 r., możesz ubiegać się o płatność przy składaniu zeznań podatkowych za rok 2020.

Dlaczego kwota mojej płatności jest taka niska?

Płatność może być zbyt niska, jeśli Twoje ostatnie zeznanie podatkowe nie odzwierciedlało Twojej obecnej sytuacji. W dodatku, osoby na utrzymaniu muszą być w wieku poniżej 17 lat i spełniać inne kryteria, aby kwalifikować się na płatność w wysokości 500 dol. Jeżeli uważasz, że Twoja płatność jest zbyt niska, możesz ubiegać się o resztę kwoty składając zeznania podatkowe za rok 2020. Więcej informacji na IRS.gov/newsroom/why-the-economic-impact-payment-amount-could-be-different-than-anticipated.

Przewiń do góry