You may be eligible for $3,000 or $3,600 per child to help with the cost of raising kids! Learn more about the Child Tax Credit here.

Często Zadawane Pytania

Kto się kwalifikuje, aby otrzymać płatność pomocy finansowej Economic Impact Payment?

Obywatele USA lub obcokrajowcy-rezydenci, którzy:

 • Posiadają ważny numer Social Security,
 • Nie pozostają na utrzymaniu innej osoby ani podatnika, oraz
 • Mają skorygowany dochód brutto poniżej:
  • 75 000 dolarów dla osoby indywidualnej
  • 112 500 dol. dla osób rozliczających podatki jako głowa gospodarstwa domowego
  • 150 000 dol. dla małżonków rozliczających się wspólnie

Podatnicy otrzymają zredukowaną płatność, jeżeli ich skorygowany dochód brutto mieści się pomiędzy:

 • 75 000 - 99 000 dol. dla podatników rozliczających się jako osoba indywidualna lub małżonkowie rozliczający się osobno
 • 112 500 – 136 500 dol. dol. dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
 • 150 000 – 198 000 dol. dla małżonków rozliczających się wspólnie

Wysokość zredukowanej płatności będzie obliczona na podstawie skorygowanego dochodu brutto danego podatnika.

Osoby, których zarobki nie są wystarczająco wysokie, aby składać rozliczenia podatkowe także się kwalifikują. Należą do nich osoby otrzymujące świadczenia emerytalne Social Security, rentę z tytułu niepełnosprawności (SSDI), rentę rodzinną, świadczenia dla weteranów lub emeryturę kolejową.

W przypadku par małżeńskich, gdzie jeden ze współmałżonków nie posiada ważnego numeru Social Security, współmałżonek, który posiada taki ważny numer kwalifikuje się na czek stymulacyjny na podstawie ustawy z dnia 27 grudnia 2020 r. Stanowi to zmianę w porównaniu z oryginalnym tekstem ustawy, która weszła w życie wiosną 2020 r. Kwalifikujący się współmałżonek ma możliwość ubiegania się o pierwszy czek stymulacyjny w ramach zeznania podatkowego za rok 2020.

Jeśli masz na utrzymaniu dziecko w wieku poniżej 17 lat bez ważnego numeru Social Security, nie będzie się to podstawa do zakwalifikowania Cię na płatność w wysokości 500 dol. na osobę na utrzymaniu.

Czym jest skorygowany dochód brutto (adjusted gross income)?

Skorygowany dochód brutto jest to kwota, którą można odnaleźć na zeznaniu podatkowym (Wiersz 8b z formularza podatkowego 1040 za rok 2019). Jest to otrzymana przez Ciebie kwota pieniężna (wypłata, alimenty, oprocentowanie itp.) pomniejszona o określone koszty jak np. oprocentowanie pożyczki studenckiej lub alimenty dla współmałżonka po rozwodzie.

Osoba podana w moim zeznaniu podatkowym nie posiada numeru Social Security.

W przypadku par małżeńskich, gdzie jeden ze współmałżonków nie posiada ważnego numeru Social Security, współmałżonek, który posiada taki ważny numer kwalifikuje się na czek stymulacyjny na podstawie ustawy z dnia 27 grudnia 2020 r. Stanowi to zmianę w porównaniu z oryginalnym tekstem ustawy, która weszła w życie wiosną 2020 r. Kwalifikujący się współmałżonek ma możliwość ubiegania się o pierwszy czek stymulacyjny w ramach zeznania podatkowego za rok 2020.

Jeśli masz na utrzymaniu dziecko w wieku poniżej 17 lat bez ważnego numeru Social Security, nie będzie się to podstawa do zakwalifikowania Cię na płatność w wysokości 500 dol. na osobę na utrzymaniu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights COVID-19 resources page.

Jaką kwotę pieniędzy otrzymam?

Jeżeli kwalifikujesz się, aby otrzymać płatność stymulacyjną, otrzymasz maksymalnie 1 200 dol. na siebie (2 400 dol. na parę małżonków). Otrzymasz dodatkowe 500 dol. na każde dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu w wieku poniżej 17 lat.

Kiedy otrzymam płatność?

Rząd stara się wysyłać płatności możliwie jak najszybciej.

Płatności otrzymają najszybciej te osoby, których dane kont bankowych znajdują się już w posiadaniu IRS. Czeki papierowe mogą być dostarczone pocztą w terminie do 5 miesięcy.

Niektóre osoby otrzymają od rządu przedpłaconą kartę debetową. Nie wyrzuć jej! Dowiedz się jak aktywować kartę na: consumerfinance.gov/about-us/blog/economic-impact-payment-prepaid-card.

Można także sprawdzić status swojej płatności na IRS.gov/coronavirus/get-my-payment. Na stronie należy przycisnąć “okay”, aby potwierdzić, że jesteś upoważnionym użytkownikiem. Można sprawdzać status raz na dzień.

W jaki sposób otrzymam płatność?

IRS użyje informacji z Twojego zeznania podatkowego za rok 2019 lub 2018, aby obliczyć kwotę płatności. Płatność zostanie przelana bezpośrednio na to samo konto bankowe, które zostało podane w zeznaniu podatkowym. IRS wyśle czek papierowy lub przedpłaconą kartę debetową do podatników, którzy nie podali numeru konta przy składaniu zeznania podatkowego.

Co się stanie, jeżeli moja płatność będzie wysłana na niewłaściwe konto?

Jeżeli konto jest zamknięte, bank odrzuci płatność. IRS wyśle czek papierowy pod ostatni adres, jaki widnieje w aktach IRS.

Co się stanie w przypadku, gdy nie mam dochodu?

Osoby bez dochodu mogły w terminie do 21 listopada 2020 r. podać IRS informacje, korzystając z narzędzia IRS dla osób niebędących płatnikami, w celu otrzymania płatności stymulacyjnych przed końcem 2020 r.

Jeżeli nie podałeś IRS informacji dotyczących płatności przed 21 listopada 2020 r., złóż zeznanie podatkowe za rok 2020, aby otrzymać czek stymulacyjny w ramach Recovery Rebate Credit.

Co się stanie w przypadku, gdy płacę alimenty na dziecko? Czy otrzymam płatność?

Możesz otrzymać płatność, ale jeśli zalegasz z alimentami, kwota długu zostanie potrącona z płatności.

Czy będzie to miało wpływ na moje świadczenia pomocy społecznej jak np. bony żywnościowe lub TANF?

Nie. Podobnie do zwrotu podatków, płatności te nie mają wpływu na kwalifikacje do otrzymywania świadczeń pomocy społecznej. Płatność nie będzie też mieć wpływu na wysokość świadczeń.

Co się stanie w przypadku przebywania w więzieniu teraz lub uprzednio?

Przebywanie w zakładzie karnym w chwili obecnej lub w przeszłości nie ma wpływu na kwalifikację.

Czy studenci uczelni wyższych kwalifikują się?

Jeżeli jesteś studentem w pełnym wymiarze godzin, w wieku poniżej 24 lat i pozostajesz w znacznym zakresie na utrzymaniu rodziców, będziesz potraktowany, jako osoba na utrzymaniu. Tacy studenci nie otrzymają czeku stymulacyjnego. Kwalifikują się natomiast studenci w pełnym wymiarze godzin, pokrywający samodzielnie co najmniej połowę swojego utrzymania. Jeżeli stałeś się osobą niezależną finansowo w 2020 r., możesz ubiegać się o płatność przy składaniu zeznań podatkowych za rok 2020: Recovery Rebate Credit.

Dlaczego kwota mojej płatności jest taka niska?

Płatność może być zbyt niska, jeśli Twoje ostatnie zeznanie podatkowe nie odzwierciedlało Twojej obecnej sytuacji. W dodatku, osoby na utrzymaniu muszą być w wieku poniżej 17 lat i spełniać inne kryteria, aby kwalifikować się na płatność w wysokości 500 dol. Jeżeli uważasz, że Twoja płatność jest zbyt niska, możesz ubiegać się o resztę kwoty składając zeznania podatkowe za rok 2020 ubiegając się o płatność w ramach Recovery Rebate Credit. Więcej informacji na IRS.gov/newsroom/why-the-economic-impact-payment-amount-could-be-different-than-anticipated.

Przewiń do góry