Uzyskaj Trzeci Test Bodźca

Kongres zaaprobował trzecią turę czeków stymulacyjnych na wiosnę 2021 r.

Nowy pakiet pomocowy obejmuje płatności gotówkowe do wysokości 1 400 dolarów na osobę i 1 400 dolarów na osobę pozostającą na utrzymaniu.

Stacked bill with question mark icon

Informacje dot. nowych zasad kwalifikacji!

Osoby zapewniające wsparcie dorosłym pozostającym na ich utrzymaniu kwalifikują się obecnie, aby otrzymać dodatkowe wypłaty stymulacyjne.W przypadku pierwszej i drugiej tury czeków stymulacyjnych w 2020 r., na płatność stymulacyjną kwalifikowała się osoba pozostająca na utrzymaniu, określona jako dziecko w wieku poniżej 17. W trzeciej turze, osoba pozostająca na utrzymaniu może być w dowolnym wieku, aby kwalifikować się na dodatkową kwotę pieniężną.

Osoby posiadające numer Social Security, będące w związku małżeńskim z osobą nieposiadającą numeru Social Security kwalifikują się na czek stymulacyjny w trzeciej turze. W dodatku kwalifikują się na czeki stymulacyjne z pierwszej i drugiej tury.

Odbywanie kary pozbawienia wolności nie ma wpływu na kwalifikację na czeki stymulacyjne. Osoby przebywające w zakładzie karnym kwalifikują się także na czeki stymulacyjne z tury 1, 2 i 3.

Jeżeli się kwalifikujesz, a nie otrzymałeś/-aś pierwszego lub drugiego czeku, należy złożyć rozliczenie podatkowe za 2020 r. i ubiegać się o Recovery Rebate Credit aby czeki otrzymać.

Blue helping hand icon

Kto się kwalifikuje na czeki stymulacyjne w 3 Turze?

Obywatele USA lub obcokrajowcy-rezydenci, którzy:

 • Posiadają ważny numer Social Security,
 • Nie pozostają na utrzymaniu innej osoby ani podatnika, oraz
 • Mają skorygowany dochód brutto* nieprzekraczający:
  • 75 000 dolarów dla osoby indywidualnej
  • 112 500 dol. dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
  • 150 000 dla małżonków rozliczających wspólnie podatki
 • Podatnicy, których skorygowany dochód brutto zawiera się w podanych poniżej granicach, otrzymają obniżone płatności:
  • 75 001 – 80 000 dol. dla osób indywidualnych
  • 112 501 – 120 000 dol. dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
  • 150 001 – 160 000 dol. dla małżonków rozliczających wspólnie podatki
 • Nie musisz mieć żadnego dochodu, aby się kwalifikować.
 • Osoby, których zarobki nie są wystarczająco wysokie, aby składać rozliczenia podatkowe także się kwalifikują. Należą do nich osoby otrzymujące świadczenia emerytalne Social Security, rentę z tytułu niepełnosprawności (SSDI), rentę rodzinną, świadczenia dla weteranów lub emeryturę kolejową.

*Wysokość skorygowanego dochodu brutto można odnaleźć na zeznaniu podatkowym (pozycja 8b w formularzu podatkowym 1040 za rok 2019; pozycja 11 w formularzu podatkowym 1040 za rok 2020). Jest to kwota pieniężna, którą otrzymujesz (zarobki, alimenty na dziecko, odsetki itp.) pomniejszona o niektóre określone koszty, np. odsetki z pożyczki studenckiej lub alimenty na współmałżonka.

Czy otrzymam automatycznie czek stymulacyjny?

Powinieneś/-aś otrzymać automatycznie czek w trzeciej turze, jeżeli:

 • Złożyłeś/-aś zeznanie podatkowe za rok 2020 lub 2019; lub
 • Otrzymujesz świadczenia emerytalne Social Security, rentę z tytułu niepełnosprawności (SSDI), rentę rodzinną, świadczenia dla weteranów lub emeryturę kolejową; lub
 • Zgłosiłeś/-aś do IRS swoje dane potrzebne do otrzymania płatności za pomocą narzędzia IRS dla osób niebędących płatnikami (tzw. „Non-Filers Tool”) i otrzymałeś/-aś już czeki stymulacyjne w turze 1 i/lub 2.

Note: The IRS has said it will begin to issue $1,400 stimulus payments to Social Security benefits recipients starting on April 3-4 and that the majority of Social Security benefits recipients will receive their $1,400 payment by April 7; more information is available tutaj.

Sprawdź status swojego trzeciego czeku stymulacyjnego korzystając z narzędzia Get My Payment na stronie IRS.

 • IRS dokonuje płatności falami.
 • Nawet, jeśli nie wyświetla się data płatności podczas sprawdzania narzędzia, możliwe, że informacje nie zostały jeszcze w pełni zaktualizowane.
 • Można sprawdzać status raz dziennie. IRS aktualizuje informacje tylko raz dziennie, więc nie trzeba sprawdzać częściej niż raz na dobę.
 • Pełną listę powiadomień dotyczących statusu wraz z wyjaśnieniami można zobaczyć na Get My Payment website.
 • Jeżeli oczekujesz trzeciego czeku przysłanego pocztą, pamiętaj, że może on nadejść w formie karty debetowej tzw. „EIP Card”. Więcej informacji, o tym jak wygląda karta debetowa EIP oraz koperta, w której nadejdzie można znaleźć tutaj.
Stacked dollar bills icon

Nadal nie otrzymałeś/-aś pierwszego i drugiego czeku stymulacyjnego?

Możliwe, że w dalszym ciągu się kwalifikujesz. Dowiedz się więcej o kryteriach kwalifikacji na naszej stronie. Możesz w dalszym ciągu otrzymać pierwszy i/lub drugi czek stymulacyjny składając zeznanie podatkowe za rok 2020 i ubiegając się o Recovery Rebate Credit, aby otrzymać kwotę należną Tobie, współmałżonkowi lub dziecku na Twoim utrzymaniu w wieku poniżej 17 lat. Więcej zasobów pomocnych w rozliczaniu podatków możesz znaleźć na naszej stronie Tax Help.

Podanie numeru konta bankowego w zeznaniu podatkowym umożliwi Ci szybsze otrzymanie czeku stymulacyjnego. Dowiedz się więcej na naszej stronie Pomoc w bankowości page.

Możliwe, że kwalifikujesz się na jeszcze wyższe kwoty pieniężne

Jeżeli planujesz złożyć zeznanie podatkowe, aby otrzymać pierwszy i/lub drugi czek stymulacyjny, możliwe, że kwalifikujesz się, aby otrzymać dodatkowe kwoty pieniężne! Kongres przegłosował w tym roku zmiany w ulgach podatkowych z tytułu wynagrodzeń „Earned Income Tax Credit” oraz dla rodziców „Child Tax Credit”, co może oznaczać więcej pieniędzy dla niektórych osób. Dowiedz się więcej na naszej stronie Pomoc podatkowa page.

Blue house icon with map marker

Przeprowadziłeś/-aś się lub zmienił się numer Twojego konta bankowego?

Jeżeli zmienił się numer Twojego konta bankowego, bank zwróci czek do IRS, a IRS wystawi papierowy czek i wyśle go na Twój ostatni znany adres. Jeżeli się przeprowadziłeś/-aś, pamiętaj, aby poprosić na poczcie (United States Postal Service) o przekierowanie przesyłek na nowy adres („mail forwarding”), abyś mógł/mogła otrzymać czek pod nowym adresem: https://www.usa.gov/post-office

Dowiedz się więcej o bezpłatnych zasobach, pomocnych w składaniu zeznań podatkowych, dostępnych na naszej stronie Tax Help. Podanie numeru konta bankowego w zeznaniu podatkowym umożliwi Ci szybsze otrzymanie czeku stymulacyjnego. Dowiedz się więcej na naszej stronie Banking Help.

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top