* Od lipca 2022 r., strona internetowa Get My Payment Illinois nie jest regularnie aktualizowana. Informacje tutaj zamieszczone są aktualne na dzień 30 czerwca 2022 r. i odnoszą się do kwot stymulacyjnych udostępnionych w 2020 i 2021 r. Można ubiegać się o niniejsze fundusze do kwietnia 2024 r. (czeki stymulacyjne nr 1 i 2) i kwietnia 2025 r. (czek stymulacyjny nr 3 oraz rozszerzona ulga dla rodziców „Child Tax Credit”).

Upewnij się, że ubiegałeś/-aś się i otrzymałeś/-aś całość dostępnych funduszy stymulacyjnych!

Tysiące dolarów federalnych funduszy stymulacyjnych było dostępnych za lata podatkowe 2020 i 2021, nawet dla osób, które zwykle nie składają zeznań podatkowych. O ulgi można się ubiegać do 3 lat po upływie oryginalnego terminu składania zeznań podatkowych, a więc upewnij się, że otrzymałeś/-aś całość dostępnych funduszy.

Ulga z tytułu otrzymanego wynagrodzenia (Earned Income Tax Credit - EITC) oraz ulga dla rodziców (Child Tax Credit - CTC) zostały udostępnione w 2021 r. większej niż kiedykolwiek liczbie osób. Nie jest jeszcze za późno ubiegać się o kwoty stymulacyjne!

Stan Illinois będzie wystawiał „czeki rabatowe” dla podatników pomiędzy lipcem 2022 r. a październikiem 2022 r. Upewnij się, aby złożyć stanowy formularz podatkowy 1040 w Illinois przed 17 października 2022 r., w celu otrzymania czeku, nawet w przypadku, gdy nie posiadasz żadnego dochodu. Czeki będą w wysokości 50 dol. na osobę dorosłą i 100 dol. na dziecko, na maksymalnie 3 dzieci, na łączną sumę nieprzekraczającą 400 dol.

Jeżeli masz dzieci i otrzymywałeś/-aś od IRS comiesięczny czek w drugiej połowie 2021 r., musisz złożyć zeznanie podatkowe za rok 2021, aby móc ubiegać się o drugą połowę ulgi na dzieci (Child Tax Credit).

Nawet, jeśli nie masz dzieci, możesz kwalifikować się na podwyższoną kwotę w ramach ulgi z tytułu otrzymanego wynagrodzenia (Earned Income Tax Credit).

**Złóż nieodpłatnie zeznanie podatkowe na stronie GetYourRefund.org/IL lub MyFreeTaxes.com lub odwiedź GoLadderUp.org

Sprawdź poniżej, aby upewnić się, że otrzymałeś/-aś całość przysługujących Ci funduszy federalnych.

2020-2022 Maximum Stimulus Payments graphic

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top