If you have children under age 18, it’s not too late to claim the 2021 Child Tax Credit, even if you don’t usually file taxes. Be sure to file a 2021 tax return in 2022 to claim the credit, which is worth $3,600 per child under age 6 and $3,000 per child aged 6-17. Learn more here.

Ulga podatkowa z tytułu otrzymanego wynagrodzenia Earned Income Tax Credit (EITC)

 • Kwalifikujący się pracownicy mogą otrzymać ulgę w wysokości od 538 dol. do 6 660 dol.
 • Możesz się kwalifikować nawet, jeśli nie masz dzieci.
 • Możesz także otrzymać ulgę stanową z tytułu otrzymanego wynagrodzenia Earned Income Credit przy składaniu stanowych zeznań podatkowych w stanie Illinois. Ulga stanowa w Illinois wynosi 18% kwoty ulgi federalnej EITC.
 • Skorzystaj z podanego EITC Eligibility Checker oraz zapoznaj się z informacjami na stronie EITC webpage aby dowiedzieć się więcej o tym, kto się kwalifikuje.
 • W przypadku, gdy Twoje wynagrodzenie w 2020 r. było niższe od wynagrodzenia w 2019 r. możesz obliczyć wysokość ulgi EITC na podstawie wynagrodzenia otrzymanego w 2019 r. Należy upewnić się, aby mieć dostęp do łącznej sumy zarobków za 2019 r. podczas przygotowywania rozliczenia 2020..
  • To samo odnosi się do składania zeznań podatkowych za 2021. Należy upewnić się, aby mieć dostęp do łącznej sumy zarobków za 2020 r. podczas przygotowywania rozliczenia 2021.
 • Jeżeli kwalifikowałeś/-aś się na ulgę EITC za 2018 i/lub 2019 r., nie jest za późno, aby złożyć zeznanie podatkowe w celu ubiegania się o niniejsze ulgi.
  • Masz 3 lata, aby ubiegać się o zwrot. W obecnej, kiedy minął już ostateczny termin rozliczenia z dniem 17 maja 2021 r., nie możesz już ubiegać się o zwrot z rozliczenia podatków 2017.
  • Dowiedz się więcej o składaniu zeznań podatkowych za ubiegłe lata tutaj.
Przewiń do góry