It’s not too late to file a tax return to claim your missing stimulus money! The IRS extended the tax-filing deadline to May 17, 2021. Even after the deadline, you can still file to claim your money! If you do not owe any Federal taxes, then you can file your return after the deadline without a penalty - in fact, you have 3 years to claim your refund. For information on the Child Tax Credit, visit the Tax Help page.

Ulga dla rodziców: Child Tax Credit

Ulga dla rodziców: Child Tax Credit (CTC) została rozszerzona w roku 2021.

 • Rodziny mogą się kwalifikować na comiesięczną wypłatę zaliczkową do 300 dol. miesięcznie na dziecko do końca 2021r.! Możesz otrzymać do połowy kwoty ulgi w 2021 r. Można ubiegać się o pozostałą połowę kwoty ulgi przy składaniu zeznań podatkowych za 2021 r. w roku 2022.
 • Wysokość ulgi została podniesiona do 3 600 dol. na dziecko w wieku poniżej 6 lat oraz 3 000 dol. na dziecko w wieku 6-17 lat dla większości rodzin.
 • Osoby niebędące płatnikami, w tym nieposiadające dochodu lub z niskim dochodem, kwalifikują się obecnie na niniejszą ulgę..

Kto kwalifikuje się na ulgę dla rodziców Child Tax Credit 2021?

 • Rodziny kwalifikują się na maksymalną kwotę ulgi, jeśli ich dochód w 2021 r. nie przekracza:
  • 150 000 dol. dla małżonków rozliczających się wspólnie
  • 112 500 dol. dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
  • 75 000 dol. dla pozostałych płatników
 • Rodzina kwalifikuje się na ulgę CTC 2021, jeżeli ma dziecko, które:
  • Jest synem, córką, wnukiem/wnuczką, pasierbem/pasierbicą lub dzieckiem zaadoptowanym; młodszym rodzeństwem, przyrodnim rodzeństwem, lub ich zstępnymi; lub jest umieszczone w jej pieczy zastępczej przez agencję rządową; oraz
  • jest w wieku poniżej 18 lat na koniec 2021; oraz
  • posiada ważny numer Social Security; oraz
  • mieszkało z nią w USA przez ponad połowę roku 2021; oraz
  • nie zapewniło sobie ponad połowy własnego utrzymania w 2021 r.
 • Osoby, które nie mają numeru Social Security, lecz mają kwalifikujące się dzieci, które mają numer Social Security, mogą otrzymać ulgę dla rodziców 2021 Child Tax Credit.

Jaką kwotę pieniężną otrzymają rodziny w formie comiesięcznych wypłat zaliczkowych?

 • 300 dol. miesięcznie na dziecko w wieku poniżej 6 lat
 • 250 dol. miesięcznie na dziecko w wieku 6-17 lat
 • IRS dokona płatności 15. dnia każdego miesiąca (lub pierwszego dnia roboczego przypadającego po nim) od lipca 2021 do grudnia 2021 r.
 • Wypłaty zaliczkowe NIE są traktowane jako dochód i nie mają wpływu na kwalifikację na świadczenia społeczne.
 • Rodzina zgłoszona do wypłat zaliczkowych otrzyma połowę ulgi dla rodziców 2021 w formie płatności zaliczkowych. Będzie ubiegać się o drugą połowę ulgi przy składaniu zeznań podatkowych za 2021.

W jaki sposób można zapisać rodzinę na comiesięczne wypłaty zaliczkowe?

 • Rodziny, które złożyły już zeznania podatkowe za 2019 lub za 2020 i które skorzystały z narzędzia IRS dla osób niebędących płatnikami (Non-Filer Tool) w 2020 r., aby zapisać się na czeki stymulacyjne, zostaną automatycznie zapisane do otrzymywania wypłat zaliczkowych.
  • Jeżeli powinieneś/-aś być zapisany/-a automatycznie, ale nie jesteś, skontaktuj się z nami pod nr (888) 553-9777 lub mailowo help@getmypaymentil.org.
 • Rodziny, które nie złożyły zeznań podatkowych za 2019 lub za 2020, powinny złożyć zeznanie podatkowe za 2020 r., aby zakwalifikować się na wypłaty zaliczkowe. Mogą to uczynić w jeden z następujących sposobów:
  • Złożenie pełnego zeznania podatkowego (najlepsza opcja dla większości rodzin otrzymujących wynagrodzenie) lub
  • Złożenie uproszczonego zeznania podatkowego przy pomocy narzędzia IRS dla osób niebędących płatnikami IRS Non-Filer Tool lub www.GetCTC.org (najlepsza opcja dla rodzin, które nie muszą składać zeznań podatkowych, nie kwalifikują się na ulgę z tytułu otrzymanego wynagrodzenia Earned Income Tax Credit [EITC], a składają zeznanie podatkowe tylko w celu zapisania się na wypłaty zaliczkowe ulgi CTC i/lub ubiegania się o brakujące czeki stymulacyjne w ramach Recovery Rebate Credit)

Co zrobić w sytuacji, gdy mój dochód uległ zmianie w porównaniu z ubiegłym rokiem, zmienił się mój adres lub urodziło mi się dziecko?

 • Należy skorzystać z portalu Child Tax Credit Update Portal (CTC UP) na stronie IRS, w celu powiadomienia IRS o zmianach w Twojej sytuacji.
 • IRS aktualizuje dane na CTC Update Portal w miarę upływu czasu:
  • W chwili obecnej, możesz skorzystać z CTC Update Portal, aby:
   • Podać lub uaktualnić dane do wpłat bezpośrednich na konto
   • Uaktualnić adres do korespondencji
   • Sprawdzić, czy jesteś zapisany/-a na wypłaty zaliczkowe
   • Zrezygnować z wypłat zaliczkowych
  • IRS przewiduje, że z końcem lata będzie także możliwe, aby:
   • Uaktualnić liczbę kwalifikujących się dzieci
   • Uaktualnić swój dochód
   • Uaktualnić swój stan cywilny
   • Zapisać się ponownie na wypłaty zaliczkowe, jeśli uprzednio się z nich wypisałeś/-aś.

Zasoby dotyczące ulgi dla rodziców Child Tax Credit

Przewiń do góry