If you have children under age 18, it’s not too late to claim the 2021 Child Tax Credit, even if you don’t usually file taxes. Be sure to file a 2021 tax return in 2022 to claim the credit, which is worth $3,600 per child under age 6 and $3,000 per child aged 6-17. Learn more here.

Ulga dla rodziców: Child Tax Credit

Ulga dla rodziców: Child Tax Credit (CTC) została rozszerzona w roku 2021.

 • Osoby niebędące płatnikami, w tym nieposiadające dochodu lub z niskim dochodem, kwalifikują się obecnie na niniejszą ulgę.
 • Wysokość ulgi została podniesiona do 3 600 dol. na dziecko w wieku poniżej 6 lat oraz 3 000 dol. na dziecko w wieku 6-17 lat dla większości rodzin.
 • Niektóre rodziny otrzymają zaliczkowo co miesiąc płatności ulgi podatkowej przez 6 ostatnich miesięcy 2021 r.. Będą one mogły się ubiegać o drugą połowę kwoty ulgi podatkowej w 2022 r. przy składaniu rozliczenia podatkowego za rok 2021.
 • Rodziny, które nie otrzymują płatności zaliczkowych mogą ubiegać się o pełną kwotę ulgi podatkowej w 2022 r. przy składaniu rozliczenia podatkowego za rok 2021.

Kto kwalifikuje się na ulgę dla rodziców Child Tax Credit 2021?

 • Rodziny kwalifikują się na maksymalną kwotę ulgi, jeśli ich dochód w 2021 r. nie przekracza:
  • 150 000 dol. dla małżonków rozliczających się wspólnie
  • 112 500 dol. dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
  • 75 000 dol. dla pozostałych płatników
 • Rodzina kwalifikuje się na ulgę CTC 2021, jeżeli ma dziecko, które:
  • Jest synem, córką, wnukiem/wnuczką, pasierbem/pasierbicą lub dzieckiem zaadoptowanym; młodszym rodzeństwem, przyrodnim rodzeństwem, lub ich zstępnymi; lub jest umieszczone w jej pieczy zastępczej przez agencję rządową; oraz
  • jest w wieku poniżej 18 lat na koniec 2021; oraz
  • posiada ważny numer Social Security; oraz
  • mieszkało z nią w USA przez ponad połowę roku 2021; oraz
  • nie zapewniło sobie ponad połowy własnego utrzymania w 2021 r.
 • Osoby, które nie mają numeru Social Security, lecz mają kwalifikujące się dzieci, które mają numer Social Security, mogą otrzymać ulgę dla rodziców 2021 Child Tax Credit.

Jaką kwotę pieniężną otrzymają rodziny w formie comiesięcznych wypłat zaliczkowych?

 • Rodzina zgłoszona do wypłat zaliczkowych otrzyma połowę ulgi dla rodziców 2021 w formie płatności zaliczkowych. Będzie ubiegać się o drugą połowę ulgi przy składaniu zeznań podatkowych za 2021.

W jaki sposób można zapisać rodzinę na comiesięczne wypłaty zaliczkowe?

 • Rodziny, które złożyły już zeznania podatkowe za 2019 lub za 2020 i które skorzystały z narzędzia IRS dla osób niebędących płatnikami (Non-Filer Tool) w 2020 r., aby zapisać się na czeki stymulacyjne, zostaną automatycznie zapisane do otrzymywania wypłat zaliczkowych.
  • Jeżeli powinieneś/-aś być zapisany/-a automatycznie, ale nie jesteś, skontaktuj się z nami pod nr (888) 553-9777 lub mailowo help@getmypaymentil.org.
 • Rodziny, które nie złożyły do tej pory rozliczeń podatkowych za rok 2019 lub 2020 będą musiały poczekać do roku 2022, aby ubiegać się o pełną kwotę ulgi podatkowej przy składaniu rozliczenia podatkowego za rok 2021.

Co zrobić w sytuacji, gdy mój dochód uległ zmianie w porównaniu z ubiegłym rokiem, zmienił się mój adres lub urodziło mi się dziecko?

 • Należy skorzystać z portalu Child Tax Credit Update Portal (CTC UP) na stronie IRS, w celu powiadomienia IRS o zmianach w Twojej sytuacji.
 • IRS aktualizuje dane na CTC Update Portal w miarę upływu czasu:
  • W chwili obecnej, możesz skorzystać z CTC Update Portal, aby:
   • Podać lub uaktualnić dane do wpłat bezpośrednich na konto
   • Uaktualnić adres do korespondencji
   • Uaktualnić swój dochód
   • Sprawdzić, czy jesteś zapisany/-a na wypłaty zaliczkowe
   • Zrezygnować z wypłat zaliczkowych
  • IRS przewiduje, że do końca roku będzie można również:
   • Uaktualnić liczbę kwalifikujących się dzieci
   • Uaktualnić swój stan cywilny
Przewiń do góry