Ulga dla rodziców: Child Tax Credit

Ulga podatkowa dla rodziców (CTC) została rozszerzona w 2021 r.

 • Osoby niebędące płatnikami, w tym posiadające bardzo niski lub zerowy dochód są uprawnione do ulgi za rok 2021..
 • Kwoty ulgi zostały podwyższone do 3 600 dol. na dziecko w wieku poniżej 6 roku życia oraz 3 000 dol. na dziecko w wieku 6-17 lat dla większości rodzin.
 • Niektóre rodziny otrzymały miesięczne zaliczkowe wypłaty ulgi w ciągu 6 ostatnich miesięcy 2021 r. W celu otrzymania drugiej połowy kwoty ulgi, muszą one złożyć rozliczenie podatkowe za 2021 r. w roku 2022.
 • Rodziny, które nie otrzymały wypłat zaliczkowych mogą ubiegać się o pełną kwotę ulgi, składając rozliczenie podatkowe za 2021 r. w roku 2022.

Kto jest uprawniony do ulgi dla rodziców za 2021 r.?

 • Rodziny kwalifikują się na maksymalną kwotę ulgi w przypadku, gdy ich dochód w 2021 r. nie przekroczył:
  • 150 000 dol. dla małżonków rozliczających się wspólnie
  • 112 500 dol. dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
  • 75 000 dol. dla wszystkich pozostałych rozliczających się osób
 • Dziecko kwalifikuje Twoją rodzinę na ulgę CTC za 2021 r. w przypadku, gdy jest to:
  • Twój syn, Twoja córka, wnuk/wnuczka, pasierb/pasierbica lub dziecko adoptowane; młodsze rodzeństwo, rodzeństwo pasierba/pasierbicy, rodzeństwo przyrodnie lub ich potomek; lub dziecko w umieszczone w Twojej pieczy zastępczej przez agencję rządową oraz
  • Dziecko w wieku poniżej 18 lat do końca 2021 r.; oraz
  • Dziecko posiadające ważny numer Social Security; oraz
  • Dziecko, które mieszkało z Tobą w Stanach Zjednoczonych ponad pół roku w 2021 r.; oraz
  • Dziecko, które nie zapewniało sobie ponad połowy własnego utrzymania w 2021 r.
 • Osoby nieposiadające numeru Social Security, lecz mające kwalifikujące się dzieci z numerem Social Security mogą otrzymać ulgę dla rodziców za 2021 r.

Czy otrzymywałeś/aś zaliczkowe wypłaty miesięczne?

 • Rodzina zapisana na zaliczkowe wypłaty powinna już otrzymać połowę kwoty CTC za 2021 r. w formie wypłat zaliczkowych. W celu otrzymania drugiej połowy kwoty ulgi, musi ona złożyć rozliczenie podatkowe za 2021 r.

Jak można zapisać rodzinę na miesięczne wypłaty zaliczkowe?

 • W chwili obecnej nie są wykonywane wypłaty miesięczne w 2022 r.
 • Rodziny, które już złożyły rozliczenia podatkowe za 2019 lub 2020 r., lub które skorzystały z narzędzia IRS dla osób niebędących płatnikami („Non-Filer Tool”) w 2020 r., w celu zgłoszenia się po czeki stymulacyjne, zostaną automatycznie zapisane na wypłaty zaliczkowe.
  • Jeżeli powinieneś/aś być zapisany/a automatycznie, ale nie jesteś, skontaktuj się z nami pod nr (888) 553-9777 lub mailowo help@getmypaymentil.org.
 • Rodziny, które nie otrzymały ulgi CTC muszą złożyć rozliczenie podatkowe za 2021 r., w celu jej otrzymania.
 • W przypadku, gdy złożyłeś/aś już rozliczenia podatkowe za wyżej wymienione lata, nie składaj ich ponownie. Konieczne będzie złożenie skorygowanego rozliczenia, jeśli nie ubiegałeś/aś się o wszystkie przysługujące Ci ulgi.

Co zrobić w przypadku, gdy zmienił się mój dochód w porównaniu z ubiegłym rokiem, zmienił się mój adres lub urodziło mi się dziecko?

 • Należy skorzystać ze strony IRS - Portal Aktualizacji Child Tax Credit Update Portal (CTC UP) aby powiadomić IRS o zmianach w swojej sytuacji.
 • IRS aktualizuje dane na Portalu Aktualizacji CTC w miarę upływu czasu:
  • Można skorzystać z Portalu Aktualizacji CTC, aby:
   • Podać lub zaktualizować dane do bezpośredniego przelewu na konto
   • Zaktualizować adres do korespondencji
   • Zaktualizować kwotę dochodu
   • Sprawdzić, czy jesteś zapisana/a na wypłaty zaliczkowe
   • Wykreślić się z listy osób otrzymujących wypłaty zaliczkowe

We'd love to hear from you!

Please let us know what you need help with with this short 3-minute survey.

Father and son at the Lucha Libre in the Park
Scroll to Top