Make sure you have filed a 2021 IL Tax Return to be eligible for rebate checks issued later this year.

Kunin ang iyong stimulus check

Karamihan sa mga taga-Illinois ay kwalipikado para sa mga Bayad para sa Epekto ng Ekonomiya, o mga stimulus check, mula sa pederal na pamahalaan. Kahit na wala kang kita maaari kang maging kwalipikado, pero maaaring may kailangan kang gawin para matanggap ang iyong tseke.

Ang unang ikot ng mga stimulus check ay nagsimula noong Abril 2020. Maaari kang makatanggap ng hanggang $1,200 ($2,400 para sa kasal na mag-asawa) at $500 para sa bawat kwalipikadong umaasa. Ang ikalawang ikot ng mga stimulus check ay naaprubahan noong Disyembre 27, 2020. Ang mga kwalipikadong indibidwal ay makakatanggap ng $600 bawat tao ($1,200 para sa kasal na mag-asawa), at $600 para sa bawat umaasang mas mababa ang edad sa 17. Ang isang ikatlong pag-ikot ng mga tseke ng pampasigla ay naaprubahan para sa tagsibol ng 2021.

Kailangan mo ba ng buod ng bawat isa sa tatlong round? Mag-click dito para tingnan at i-download ang aming infographic. Kung naghahanap ka ng mas simpleng PDF na ida-download at/o ipi-print, mag-click dito.

Kung hindi mo pa natatanggap ang iyong unang tseke, maaaring kwalipikado ka pa ring matanggap ang parehong tseke. Tutulungan ka ng site na ito sa bawat hakbang para makuha mo ang iyong bayad.

Anong ikot ng tseke ang interesado kang malaman ngayon?

Scroll to Top