Otrzymaj drugi czek stymulacyjny

27 grudnia 2020 r. rząd zaaprobował drugą turę czeków stymulacyjnych w wysokości do 600 dolarów na kwalifikującą się osobę indywidualną (1 200 dolarów na kwalifikującą się parę małżonków). Osoby z kwalifikującymi się dziećmi pozostającymi na utrzymaniu w wieku poniżej 17 lat otrzymają 600 dolarów na każde takie dziecko. Rodziny, w których tylko jeden ze współmałżonków posiada numer Social Security także się obecnie kwalifikują! Dowiedz się więcej na temat kwalifikacji poniżej.

Monitorujemy szczegółowe informacje w miarę, jak się pojawiają. Będziemy aktualizować tę stronę w miarę podawania informacji przez Departament Skarbu i IRS.

Stacked dollar bills icon

Jeżeli otrzymałeś pierwszy czek stymulacyjny, powinieneś otrzymać drugi czek automatycznie.

Jeżeli otrzymałeś pierwszy czek stymulacyjny bezpośrednio na konto bankowe, drugi czek powinieneś otrzymać na to samo konto. Jeżeli otrzymałeś pocztą pierwszy czek w formie papierowej lub jako karta debetowa, powinieneś otrzymać drugi czek w formie papierowej lub jako karta debetowa w styczniu. Karta debetowa o nazwie Economic Impact Payment Card (Karta Pomocy Finansowej), będzie wysłana w białej kopercie z wyraźnie widoczną pieczęcią US Department of the Treasury (Departament Skarbu USA). Nie wyrzucaj takiej koperty!

Powinno być możliwe śledzenie pierwszej, jak i drugiej płatności na portalu urzędu skarbowego. Get My Payment portal.

W sytuacji, gdy korzystałeś z płatnego serwisu podatkowego, aby złożyć zeznania podatkowe, a na stronie Get My Payment pojawiła się informacja, że Twój drugi czek stymulacyjny będzie wpłacony bezpośrednio na nieznane Ci konto, IRS radzi, aby często sprawdzać własne konto bankowe. IRS omyłkowo skierował część płatności na tymczasowe konta ustawione przez serwisy podatkowe podczas składania zeznań podatkowych za 2019 r. Więcej szczegółów znajduje się tutaj.

Jeżeli z dowolnego powodu nie otrzymasz drugiego czeku do końca stycznia 2021 r., złóż zeznanie podatkowe za rok 2020 i ubiegaj się o otrzymanie brakującej kwoty w ramach Recovery Rebate Credit to claim any missing amount.

Następujące banki w stanie Illinois realizują bezpłatnie drugie czeki stymulacyjne Bank of America, First Midwest, Fifth Third, Huntington, Wells Fargo, JPMorgan Chase i U.S. Bank.

Blue helping hand icon

Kto się kwalifikuje, aby otrzymać czek stymulacyjny w 2. Turze?

Obywatele USA oraz obcokrajowcy-rezydenci, którzy:

 • Posiadają ważny numer Social Security,
 • Nie pozostają na utrzymaniu innej osoby ani podatnika, oraz
 • Mają skorygowany dochód brutto poniżej:
  • 75 000 dolarów dla osoby indywidualnej
  • 112 500 dolarów dla osób rozliczających się jako głowa gospodarstwa domowego
  • 150 000 dol. dla małżonków rozliczających się wspólnie
 • Podatnicy otrzymają obniżoną kwotę płatności w przypadku, gdy ich skorygowany dochód brutto jest wyższy. Wysokość obniżonej płatności będzie obliczona na podstawie skorygowanego dochodu brutto podatnika. Wkrótce podamy więcej informacji na ten temat.
 • Nie musisz mieć żadnego dochodu, aby się kwalifikować.

*Skorygowany dochód brutto jest to kwota, którą można odnaleźć na zeznaniu podatkowym (punkt 8b formularza podatkowego 1040). Jest to otrzymana przez Ciebie kwota pieniężna (wypłata, alimenty, oprocentowanie itp.) pomniejszona o określone koszty jak np. oprocentowanie pożyczki studenckiej lub alimenty dla współmałżonka po rozwodzie.

W sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków nie posiada numeru Social Security, lecz drugi współmałżonek posiada taki ważny numer, kwalifikuje się on obecnie na czek stymulacyjny zarówno w obie Turze 1 jak i Turze 2. Osoba ta może starać się o czek stymulacyjny oraz o płatność na każde dziecko na utrzymaniu w wieku poniżej 17, które posiada ważny numer Social Security, w drodze złożenia zeznania podatkowego za 2020 r. i ubiegania się o płatności w ramach Recovery Rebate Credit. Check our Pomoc podatkowa po więcej informacji na temat składania zeznań podatkowych.

Osoby, których zarobki nie są wystarczająco wysokie, aby składać rozliczenia podatkowe także się kwalifikują. Należą do nich osoby otrzymujące świadczenia emerytalne Social Security, rentę z tytułu niepełnosprawności (SSDI), rentę rodzinną, świadczenia dla weteranów lub emeryturę kolejową.

Nadal nie otrzymałeś pierwszego czeku stymulacyjnego?

Możliwe, że nadal się kwalifikujesz. Dowiedz się więcej o kwalifikacji na naszym portalu. Nadal możesz otrzymać pierwszy czek stymulacyjny składając zeznanie podatkowe za 2020 r. i ubiegając się o płatność w ramach Recovery Rebate Credit aby otrzymać dowolną kwotę należną Tobie, współmałżonkowi i dzieciom na utrzymaniu w wieku poniżej 17 lat. Pomoc podatkowa po więcej informacji na temat składania zeznań podatkowych.

Checklist icon with red dollar sign

Nie złożyłeś zeznania podatkowego lub nie zarejestrowałeś się po pierwszy czek stymulacyjny przy pomocy narzędzia IRS dla osób niebędących płatnikami?

W dalszym ciągu się kwalifikujesz, jeżeli spełniasz kryteria kwalifikacji podane powyżej. Aby otrzymać pierwszy i drugi czek stymulacyjny, złóż zeznanie podatkowe za rok 2020 i ubiegaj się o ulgę Recovery Rebate Credit. Możesz ubiegać się o kwotę stymulacyjną dla siebie, współmałżonka oraz dzieci w wieku poniżej 17 lat pozostających na Twoim utrzymaniu, o ile każda osoba posiada upoważniający ją do pracy numer Social Security.

Możesz szybciej otrzymać czek stymulacyjny, jeżeli posiadasz konto bankowe do przelewu bezpośredniego. Więcej informacji o bezpiecznych kontach z niskimi opłatami manipulacyjnymi znajduje się na naszej stronie Pomoc w bankowości . Podaj swój numer konta przy składaniu zeznania podatkowego, aby poprosić o wpłatę bezpośrednią na konto.

Więcej bezpłatnych informacji na temat pomocy przy składaniu zeznań podatkowych znajduje się na naszej stronie Tax Help.

Blue house icon with map marker

Przeprowadziłeś/-aś się lub zmienił się numer Twojego konta bankowego?

We are waiting for more information from the IRS, but here’s what we know now. If your bank account has changed, the bank will return the money and the IRS will issue a paper check to your last known address. If you have moved, make sure you set up mail forwarding with the United States Postal Service so you can receive any mailed check at your current address: https://www.usa.gov/post-office

Dowiedz się więcej o bezpłatnych zasobach, pomocnych w składaniu zeznań podatkowych, dostępnych na naszej stronie Tax Help. Podanie numeru konta bankowego w zeznaniu podatkowym umożliwi Ci szybsze otrzymanie czeku stymulacyjnego. Dowiedz się więcej na naszej stronie Banking Help.

Przewiń do góry