You may be eligible for $3,000 or $3,600 per child to help with the cost of raising kids! Learn more about the Child Tax Credit here.

Strona internetowa IRS dla osób niebędących płatnikami (non-filers)

Co musisz przygotować

Niektóre osoby mogą skorzystać ze strony internetowej IRS dla osób niebędących płatnikami (non-filers), aby zapisać się po swój czek stymulacyjny.

Dla przykładu, jeśli nie posiadasz dochodu, strona ta jest dla Ciebie dobrą opcją. Jeżeli masz bardzo niski dochód, nie musisz rozliczać podatków i nie kwalifikujesz się na żadne ulgi podatkowe, możesz także skorzystać z niniejszej strony. Więcej informacji o tym, czy powinieneś złożyć zeznanie podatkowe, aby otrzymać dodatkowe kwoty pieniężne lub czy skorzystać z wymienionej strony na GetMyPaymentIL.org/Tax-Help.

Osoby niebędące płatnikami (non-filers) mogą zapisać się po czek stymulacyjny na IRS.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here. Zanim przejdziesz na niniejszą stronę, przygotuj następujące informacje.

Illustration of a person with information next to them
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Ważny numer Social Security
 • Aktualny adres do korespondencji
 • Adres email lub numer komórkowy, na który możesz odebrać SMS
 • Czy ktoś może podać Cię jako osobę na utrzymaniu (tak lub nie)
 • Prawo jazdy lub dowód tożsamości wydany przez stan (jeśli posiadasz) – podaj numer dokumentu, data wydania, data upływu ważności
 • Indywidualny numer zabezpieczający tożsamość – Identity Protection Personal Identification Number (IP PIN), otrzymany od IRS na początku bieżącego roku, jeżeli posiadasz
 • Jeżeli dostępny, skorygowany dochód brutto za rok 2018 (0 dol. jeżeli nie składałeś zeznań za 2018 r.) lub 5-cyfrowy PIN stanowiący podpis, z zeznania podatkowego za 2018 r.
Banking Institution icon with dollar sign
 • Aby otrzymać płatność, podaj:
 • Numer konta bankowego, numer banku („routing number”) oraz rodzaj konta (czekowe lub oszczędnościowe), jeżeli posiadasz
 • Numery konta przedpłaconej karty debetowej i numer banku lub
 • Adres do korespondencji i otrzymania czeku papierowego (Uwaga: okres oczekiwania na czek papierowy może wynosić do 5 miesięcy)
 • Opcjonalnie: Możliwe, że będziesz poproszony o potwierdzenie kwot zaciągniętych w przeszłości kredytów, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości.
Illustration of a family holding hands

W przypadku każdego dziecka w wieku poniżej lat 17 pozostającego na Twoim utrzymaniu należy podać:

 • Imię i nazwisko
 • Numer Social Security lub numer adopcyjny – Adoption Taxpayer Identification Number
 • Stopień pokrewieństwa z Tobą lub Twoim mężem/Twoją żoną

Maj 2020 r.

*Tylko wybrane osoby posiadają numery IP PIN.

Przewiń do góry